Search jobs

 • Top-Manager
  MEMBER OF THE COUNCIL / PADOMES LOCEKLIS/-E PADOMES LOCEKLIS /-E
  Riga
  Latvia
  22 Apr2019

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

 

 

Rīgas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” 5 (piecu) padomes locekļu amatiem

 

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” darbības vispārējais stratēģiskais mērķis ir sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvaldīt un apsaimniekot Rīgas pilsētas maksas autostāvvietas ielu sarkano līniju robežās un piedalīties Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā.

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” darbības virzieni ir vienota maršrutu tīkla pārvaldīšana, pasažieru pārvadāšana, autostāvvietu apsaimniekošana un transporta noma.

.

   .

PADOMES LOCEKLIS /-E

 

Jūsu galvenā atbildība būs:

 • Apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju un kārtējā gada budžetu;
 • Ievēlēt, atsaukt valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus, noteikt to atlīdzību;
 • Pastāvīgi uzraudzīt, lai kapitālsabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar normatīvo aktu, kapitālsabiedrības statūtu, kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu prasībām;
 • Izskatīt kapitālsabiedrības gada pārskatu, valdes ziņojumu un valdes priekšlikumus par peļņas izlietošanu, sagatavot par tiem padomes ziņojumu un iesniegt tos kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcei;
 • Pārstāvēt kapitālsabiedrību tiesā visās kapitālsabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem un valdes locekļu celtajās prasībās pret kapitālsabiedrību;
 • Apstiprināt darījuma slēgšanu starp kapitālsabiedrību un valdes locekli vai revidentu;
 • Sniegt dalībniekam priekšlikumus par kapitālsabiedrības darbības uzlabošanu;
 • Citas atbildības un pienākumi saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un kapitālsabiedrības statūtiem.

 

Jūs esat piemērots kandidāts, ja Jums ir:.

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Ne mazāk kā 5 gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa vai padomes locekļa amatā vai organizācijas (iestādes) vadītāja vai tā vietnieka amatā);
 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām.
 • Izpratne par finanšu un risku vadību un iekšējo auditu;
 • Izpratne par Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” darbības jomu un par pašvaldības kapitālsabiedrības darbību un to pārvaldi;
 • Izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) korporatīvās pārvaldības principiem un vadlīnijām;
 • Vēlama pieredze satiksmes un transporta jomā;
 • Vēlama pieredze uzņēmuma darbības efektivitātes nodrošināšanā (uzņēmuma transformēšanā un biznesa modeļu pārveidošanā, lai uzlabotu operacionālo efektivitāti);
 • Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē un angļu valodas zināšanas vismaz B līmeņa pakāpē;
 • Stratēģiskās plānošanas prasmes un spēja pārraudzīt kapitālsabiedrības darbību, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • Nevainojama reputācija;
 • Līdera dotības un vadības prasmes;
 • Augsta atbildības sajūta.

  

Mēneša atlīdzība (bruto): 1656 – 1841 EUR.

 


Papildus informācija par padomes locekļa amatu tiks sniegta nākamās kārtas kandidātiem.

 

CV un Motivētu pieteikumu vēstuli līdz šī gada 22. aprīļa plkst. 23:59 lūgums sūtīt uz e-pastu: padomes_loceklis@aristaexecutive.com 

 

Motivētā pieteikumu vēstulē lūgums iekļaut informāciju un pievienot dokumentus, kas apliecina:   

 • Sludinājumā norādītās izglītības, profesionālās kvalifikācijas, pieredzes un prasmju esību;
 • Apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv;
 • Apliecinājumu, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. pantā un 7. panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā.

 

Augsts konfidencialitātes līmenis tiks garantēts.

 


Kandidātu atlases process:

Kandidātu atlases procesam ir piesaistīts personāla atlases uzņēmums SIA “ARISTA Executive Search Latvia”. Kandidātu atlases process notiks vairākās kārtās, ietverot sākotnējo pārbaudi, lai pārliecinātos par kandidātu atbilstību pamatprasībām, padziļinātu vadības un profesionālo kompetenču novērtēšanu, to noslēdzot ar intervijām nominācijas komisijā.


    

 

 

 

Kontaktpersona:

Iluta Gaile – ARISTA Latvia Partnere, vecākā konsultante

E-pasts: iluta.gaile [at] aristaexecutive.com

Tel.nr.: +371 26177655

 


Informatīvais paziņojums par kandidāta personas datu apstrādi konkursa norises nodrošināšanai pieejams Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Darba sludinājumi”. Papildu informācija pa tālruni 67026328.

3682 total views, 1 today


Apply for this Job

*
*
*


Ask online
t: (+372) 664 0333   e: arista@arista.ee
Certifed partner of Hogan Assessment Systems    Legal Notice    Data Privacy